ROSTLINNÁ VÝROBA

  • prodej balíkovaného sena
  • prodej chlévského hnoje

Farma hospodaří na cca 180 hektarech zemědělské půdy v okolí Poruby. Z toho připadá cca 100 ha na půdu ornou a zbytek jsou travní porosty.

Rostlinná výroba je podřízena výrobě živočišné. Obhospodařovaná půda je využívána zejména pro krmivovou základnu hovězího dobytka. Na pozemcích se pěstuje pšenice, řepka, ječmen, kukuřice, jetelotráva a vojtěška. 

Smyslem naší farmy je chovat se šetrně k přírodě a to znamená, že pole hnojíme chlévskou mrvou, tudíž používáme klasické zpracování půdy orbou. Omezujeme také používání chemických přípravků na ochranu rostlin a umělých hnojiv. Na svých menších pozemcích pravidelně střídáme plodiny, čímž poskytujeme zvěři a ptactvu pestrou krajinu. 

NABÍDKA ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ