ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA


Farma je zařazena do kontroly užitkovosti, kdy průměrná roční užitkovost na jednu dojnici se pohybuje nad 10 500 litrů mléka ročně. Tím je farma zařazena v první desítce mléčné ligy. 

Na farmě chováme cca 100 kusů krav Holštýnského plemene a dalších cca 180 kusů hovězího dobytka.


Farma má uzavřený chov, to znamená, že nenakupujeme jalovice. Tím se chráníme před možným zavlečením nákazy zvenčí. Jalovičky se zařazují do chovu a doplňují tak stav o vyřazené krávy. 

Býčci do 2 měsíců stáří se prodávají na další výkrm nebo se chovají na výkrm přímo na farmě na druhé provozovně v Palačově. Po dosažení jatečné váhy jsou býci dodáváni na jatka.

Naší prioritou je kvalitní objemné krmivo pro náš dobytek a dojnice. Základem je krmná dávka tvořená kukuřičnou siláží a jetelotravní senáží. Tento kvalitativní ukazatel má zásadní vliv na produkci mléka.